Jak wgrać i zaakceptować pliki?

W celu wgrania plików na serwer należy kolejno:
 

1. Złożyć zamówienie za pośrednictwem strony www.polishdruk.pl i jeśli to konieczne dokonać zapłaty za zamówienie.

2. Następnie należy przejść do zakładki "Zamówenia w realizacji" i wejść w "Szczegóły zamówienia"

3. Następnie należy wgrać pliki do każdej z sekcji produktu:

4. Po wgraniu plików należy odświeżyć stronę. W przypadku produktów objętych automatycznym sprawdzaniem plików generują nam się podglądy z nałożoną makietą. Na makiecie nalożone są linie formatu brutto, formatu netto(czyli miejsca cięcia) oraz marginesu bezpieczeństwa

5. Po wygenerowaniu podglądu można:

1. Zaakcetować plik

2. Pobrać plk z nałążoną makietą w skali 1:1

3. odrzucić plik

4. usunąć plik

6. Kiedy system wygeneruje podglądy automatycznie sprawdza również:

Rozdzielczość pliku - Jeżeli DPI pliku jest niższe system informuje o tym klienta

Kolorystyka plików- Jeżeli plik jest w innej kolorystyce niż CMYK są Państwo o tym informowani. Pliki przygotowane w innej kolorostyce niż CMYK i zaakceptowane przez klienta automatycznie zamieniane są na kolory CMYK. Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice kolorystyczne

Format pliku - System sprawdza czy plik ma odpowiedni format brutto(zalecamy spady po 3mm)

Ważne!

W momencie akeptacji plików drukowane one są zgodnie z podglądem. Drukarnia nie przyjmuje reklamacji jeżeli plik nie przeszedł pełnej weryfikacji (np.jeżeli DPI było na niskie nie ma możliwości złożenia reklamacji na jakość druku).

7. Jeżeli mamy pewność iż wszystkie pliki w zamówieniu zostały zaakceptowane i są poprawne należy przekazać zamówienie do druku. W przypadku akceptacji plików i nie przekazania zamówienia do druku nie jest ono realizowane. Termin realizacji liczony jest od momentu przekazania zamówienia do druku.

8. W przypadku zamówień z produktami nie objętymi automatycznym sprawdzaniem plików po akceptacji plików z produktów sprawdzonych automatycznie zamówienie przekazujemy do sprawdzenia przez grafików za pomocą przycisku "Przekaż zamówienie do weryfikacji przez grafików":